Fortrolighedspolitik

Vilkår for brug af websitet

1. Vilkår

Ved at få adgang til dette websted accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden, alle gældende love og bestemmelser, og accepterer, at du er ansvarlig for overholdelse af gældende lokal lovgivning. Hvis du ikke er enig i nogen af ​​disse vilkår, er du forbudt at bruge eller få adgang til dette websted. Materialerne på denne hjemmeside er beskyttet af gældende copyright og varemærkeret.

2. Brug Licens

Der gives tilladelse til midlertidigt at downloade en kopi af materialerne (information eller software) på www.turnerpeter.dks hjemmeside for personlig, ikke-kommerciel, midlertidig visning. Dette er tildeling af en licens, ikke en overdragelse af titel, og under denne licens må du ikke:
ændre eller kopiere materialerne
Brug materialerne til ethvert kommercielt formål eller til offentlig visning (kommerciel eller ikke-kommerciel)
forsøg på at dekompilere eller omvendt konstruere software, der findes på www.turnerpeter.dks hjemmeside
fjern ethvert ophavsret eller andre proprietære notater fra materialerne eller
overfør materialerne til en anden person eller “spejl” materialerne på en anden server.
Denne licens opsiges automatisk, hvis du overtræder nogen af ​​disse begrænsninger og kan opsiges af www.turnerpeter.dk når som helst. Når du afslutter din visning af disse materialer eller ved opsigelsen af ​​denne licens, skal du destruere alle downloadede materialer, der er i besiddelse, uanset om det er i elektronisk eller trykt format.

3. Ansvarsfraskrivelse

Materialerne på www.turnerpeter.dk’s hjemmeside leveres “som det er”. www.turnerpeter.dk giver ingen garantier, udtrykt eller underforstået, og afskriver og afviser alle andre garantier, herunder uden begrænsning, underforståede garantier eller betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse af intellektuel ejendomsret eller anden overtrædelse af rettigheder. Yderligere garanterer www.turnerpeter.dk ikke eller fremsætter nogen bemærkninger vedrørende nøjagtigheden, sandsynlige resultater eller pålideligheden af ​​brugen af ​​materialet på dets internetside eller på anden måde relateret til sådanne materialer eller på websteder, der er knyttet til dette websted.

4. Begrænsninger

Under ingen omstændigheder skal www.turnerpeter.dk eller dets leverandører være ansvarlig for eventuelle skader (herunder uden begrænsning skader for tab af data eller fortjeneste eller på grund af driftsafbrydelser) som følge af brugen eller manglende evne til at anvende materialerne på www.turnerpeter.dks websted, selvom www.turnerpeter.dk eller en autoriseret repræsentant for www.turnerpeter.dk er blevet mundtligt eller skriftligt underrettet om muligheden for en sådan skade. Da nogle jurisdiktioner ikke tillader begrænsninger af underforståede garantier eller ansvarsbegrænsninger for følgeskader eller tilfældige skader, gælder disse begrænsninger måske ikke for dig.

5. Revisioner og Errata

Materialerne på www.turnerpeter.dks hjemmeside kan indeholde tekniske, typografiske eller fotografiske fejl. www.turnerpeter.dk garanterer ikke, at noget af materialet på sit websted er korrekt, fuldstændigt eller aktuelt. www.turnerpeter.dk kan til enhver tid foretage ændringer i materialet på sit websted uden varsel. www.turnerpeter.dk forpligter sig dog ikke til at opdatere materialerne.

6. Links

www.turnerpeter.dk har ikke gennemgået alle de websteder, der er knyttet til dets internetwebsted og er ikke ansvarlig for indholdet på et sådant linket websted. Inkluderingen af ​​et link betyder ikke godkendelse af webstedet www.turnerpeter.dk. Brug af et sådant linket websted er på brugerens egen risiko.

7. Vilkår for brugsændringer

www.turnerpeter.dk kan til enhver tid uden forudgående varsel revidere disse brugsbetingelser til sin hjemmeside. Ved at bruge dette websted accepterer du at være bundet af den nuværende version af disse Betingelser for brug.

8. Lovvalg

Ethvert krav vedrørende www.turnerpeter.dks hjemmeside skal være underlagt Danmarks stats lovgivning uden hensyntagen til dets lovbestemmelser.

Almindelige forretningsbetingelser gældende for brug af et websted.

Fortrolighedspolitik

Dit privatliv er meget vigtigt for os. Derfor har vi udviklet denne politik, så du kan forstå, hvordan vi indsamler, bruger, kommunikerer og afslører og gør brug af personlige oplysninger. Følgende beskriver vores privatlivspolitik.

Før eller på tidspunktet for indsamling af personlige oplysninger identificerer vi de formål, som informationen indsamles.
Vi indsamler og bruger personlige oplysninger udelukkende med det formål at opfylde de formål, der er angivet af os og for andre kompatible formål, medmindre vi opnår samtykke fra den pågældende person eller som krævet i loven.
Vi vil kun bevare personlige oplysninger så længe som nødvendigt for at opfylde disse formål.
Vi indsamler personlige oplysninger med lovlige og retfærdige midler og i givet fald med den pågældende persons viden eller samtykke.
Personoplysninger skal være relevante for de formål, som de skal bruges til, og i det omfang det er nødvendigt for disse formål, bør de være præcise, komplette og ajourførte.
Vi beskytter personlige oplysninger med rimelige sikkerhedsforanstaltninger mod tab eller tyveri samt uautoriseret adgang, offentliggørelse, kopiering, brug eller modifikation.
Vi vil gøre kunderne let tilgængelige for information om vores politikker og praksis i forbindelse med håndtering af personlige oplysninger.
Vi er forpligtet til at drive vores forretning i overensstemmelse med disse principper for at sikre, at fortroligheden af ​​personlige oplysninger er beskyttet og vedligeholdt.